16. medmrežno tekmovanje iz reševanja maturitetnih nalog


Izbirno tekmovanje: 19. oktober - 30. november 2015

Državno tekmovanje: 1. - 30. april 2016


Tekmovanje je namenjeno maturantom kot priprava na maturo ter študentom prvega letnika tehničnih fakultet kot ponovitev srednješolske snovi.


Pravila tekmovanja:

Na izbirno tekmovanje se lahko vključi vsak. Tekmovanje je neplačljivo.

Na državno tekmovanje se uvrsti prvih 50 tekmovalcev iz izbirnega tekmovanja.

Prvih 10 tekmovalcev na državnem tekmovanju dobi nagrado.

Kriteriji za razvrstitev tako na izbirnem kot državnem tekmovanju so po vrsti: število točk (največ je moč doseči 100 točk), porabljen čas ter porabljeno število poskusov.


Navodila za prijavo:

Prvo prijavo tekmovalec opravi na naslovu http://matematika.fe.uni-lj.si/html/sola/WebNaloge/Prijava.php.

Sistem tekmovalcu dodeli šifro, ki je ni mogoče spreminjati. Tekmovalec sam vpiše ime, priimek, elektronski naslov, izbere srednjo šolo iz katere prihaja ter po želji vpiše ime in priimek mentorja. Tekmovalec vpiše tudi geslo, ki mora biti dolgo vsaj 6 alfanumeričnih znakov. Geslo je potrebno ponoviti. V primeru, da tekmovalec geslo izgubi oz. pozabi, sistem pošlje novo geslo na vpisani elektronski naslov.

V tekmovanje se tekmovalec vključi na naslovu http://matematika.fe.uni-lj.si/html/sola/WebNaloge/index.php. Potreben je vnos šifre tekmovalca in gesla. Osebne podatke (razen šifre tekmovalca) in geslo je mogoče spreminjati.

Sistem tekmovalcu naključno dodeli 10 nalog, ki pokrivajo snov iz maturitetnega kataloga. Tekmovalec dobi naloge v PDF formatu, rezultate nalog pa vnese preko spleta. V primeru, da rezultat ni pravilen, je vnos rezultatov možen večkrat. Pri vsaki nalogi ima tekmovalec na voljo največ 5 poskusov. Čas reševanja je omejen, in sicer 7 dni od trenutka, ko je sistem tekmovalcu dodelil naloge, ali največ do zaključka tekmovanja.


Navodila za vpisovanje rezultatov:

Rezultate nalog vpisujemo točno.

Če je rezultat racionalno število, ki ima končno število decimalk, ga lahko vpišemo z decimalnim zapisom. Pri tem moramo paziti, da kot decimalno ločilo uporabimo decimalno piko in ne vejice.

Racionalna števila vpišemo z (okrajšanim) ulomkom. Ulomek pišemo s poševnico, npr. 1/3, 2/3.

Realna števila, ki jih ne moremo zapisati z ulomkom, vpišemo na druge načine. Navedimo nekaj primerov. Število e (osnova naravnega logaritma) vpišemo kot E, število π pa kot Pi. Tako recimo, kot 2π/3 (v radianih) zapišemo kot 2*Pi/3.

Kvadratni koren vpišemo s funkcijo sqrt(), npr. sqrt(2), 3*sqrt(2)/4. Znak za množenje je nujen. Izraza 2sqrt(2) sistem ne bo sprejel.

Nekatere druge funkcije vpisujemo takole: naravni logaritem log(2), desetiški logaritem log10(2), eksponentna funkcija exp(2), exp(-2), sinus sin(2), kosinus cos(2).


V primeru morebitnih težav se obrnite na elektronski naslov andrej.perne@fe.uni-lj.si.


Izidor Hafner, Borut Jurčič Zlobec, Andrej Perne