Matematika

Aktualno Osebje Predmeti Gradiva Domače naloge Razno Laboratorij za uporabno matematiko


Aktualno
Obvestila

Spletne strani za študente
(as. dr. Kristijan Cafuta, obj.: 30.09.2014, velja do: 30.09.2020)

Večina informacij za študente je objavljenih na naslednjih spletnih straneh:

 • Osnovne podatke o predmetih lahko dobite na fakultetni spletni strani.

 • Datume (in prijavo ter odjavo) za kolokvije in izpite dobite v Študijskem informacijskem sistemu STUDIS.

 • Obvestila, gradiva (stare kolokvije in izpite), pravila in obveznosti predmetov ipd. dobite v e-učilnici eFE. • Izpiti in kolokviji

  Datume (in prijavo ter odjavo) za kolokvije in izpite dobite v Študijskem informacijskem sistemu STUDIS.


  


  aktiv matematikov Fakultete za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
  realizacija: