Aktualno Osebje Predmeti Gradiva Domače naloge Razno Laboratorij za uporabno matematiko in statistiko


Laboratorij za uporabno matematiko in statistiko

Kontaktni podatki

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij za uporabno matematiko in statistiko
Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana
Slovenija

Vodja laboratorija: prof. dr. Gregor Dolinar
Telefon: 01 476 83 09
Faks: 01 426 46 30
E-mail: gregor.dolinar@fe.uni-lj.si
WWW: http://lum.fe.uni-lj.si/


Člani Laboratorija za uporabno matematiko in statistiko (LUMS) izvajajo pedagoški proces pri matematičnih predmetih na univerzitetnem in visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje ter na podiplomskih študijskih programih 2. in 3. stopnje na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.


Področja delovanja laboratorija

Raziskovalna aktivnost članov laboratorija sega na različna področja matematike:
 • Matematično modeliranje in simulacije realnih problemov in procesov (v naravoslovju in tehniki).
 • Numerične metode v naravoslovju in tehniki (npr. končne razlike in končni elementi).
 • Statistična obdelava podatkov.
 • Statistične metode za načrtovanje, spremljanje in preverjanje kakovosti izdelkov ter proizvodnega procesa.
 • Razvoj strategij reševanja (interdisciplinarnih) avtentičnih problemov in učenja s preiskovanjem.
 • Razvoj kritičnega, logičnega in algoritmičnega mišljenja.
 • Algebrske strukture in operatorji.

Projekti

Poglavitna cilja Laboratorija za uporabno matematiko in statistiko sta prenos znanja v prakso ter uporaba matematičnih metod in orodij pri reševanju problemov na drugih raziskovalnih področjih. Laboratorij tako že sodeluje z več laboratoriji znotraj Fakultete za elektrotehniko (Laboratorij za biofiziko, Laboratorij za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko, Laboratorij za bioelektromagnetiko, Laboratorij za energetske strategije), kakor tudi z raziskovalnimi institucijami izven matične fakultete (Laboratorij za matematične metode v računalništvu in informatiki s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Institut Jožef Stefan).

V želji po prenosu matematičnega znanja v prakso si laboratorij prizadeva za sodelovanje z gospodarstvom.
V zadnjih letih so (bili) člani laboratorija vpeti v aplikativne projekte z naslednjimi gospodarskimi družbami in drugimi organizacijami:
 • Seaway Group, navtično podjetje, d. o. o.,
 • Uradni list RS, d. o. o.,
 • Peracto, d. o. o.,
 • Etris, d. o. o,
 • Savatech, d.o.o.,
 • Kickboxing zveza Slovenije.
Večji nacionalni in EU projekti:
Člani laboratorija sodelujejo tudi pri popularizaciji matematike med mladimi in organizaciji matematičnih tekmovanj (Mednarodna matematična olimpijada, Mednarodni matematični Kenguru, Razvedrilna matematika, Logika).


Člani

Upokojeni članiUL FE, Laboratorij za uporabno matematiko in statistiko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
realizacija: