Aktualno Osebje Predmeti Gradiva Domače naloge Razno Laboratorij za uporabno matematiko in statistiko


Aktualno
Obvestila

Obvestila so objavljena v e-učilnici eFE.

Izpiti in kolokviji

Datume (in prijavo ter odjavo) za kolokvije in izpite dobite v Študijskem informacijskem sistemu STUDIS.

aktiv matematikov Fakultete za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
realizacija: