Aktualno Osebje Predmeti Gradiva Domače naloge Razno Laboratorij za uporabno matematiko in statistiko


Predmeti
Uporabna statistika (MAG)

Predavatelja: doc. ddr. Melita Hajdinjak, prof. dr. Gregor Dolinar
Asistent: doc. ddr. Melita Hajdinjak

Število ur: 5 (predavanja: 4, laboratorijske vaje: 1)

Ključne besede:  verjetnost, slučajne spremenljivke, verjetnostne porazdelitve, številske karakteristike (matematično upanje, varianca, ...), intervali zaupanja in preverjanje domnev, regresija, korelacija, časovne vrste, Bayesova statistika, kontrola kakovosti

Literatura:
  • D. C. Montgomery, G. C. Runger: Applied Statistics and Probability for Engineers, Wiley

Povezave:

Obvestila
Obvestila (ter gradiva, pravila in obveznosti predmetov) dobite v e-učilnici eFE.

Roki izpitov in kolokvijev
    Datume (in prijavo ter odjavo) za kolokvije in izpite dobite v Študijskem informacijskem sistemu STUDIS.
aktiv matematikov Fakultete za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
realizacija: