Aktualno Osebje Predmeti Gradiva Domače naloge Razno Laboratorij za uporabno matematiko in statistiko


Predmeti
Matematika II (UNI)

Predavatelj: prof. dr. Gregor Dolinar
Asistenti: as. dr. Andrej Perne, as. dr. Kristijan Cafuta, as. dr. Selena Praprotnik, as. dr. Matej Filip

Število ur: 7 (predavanja: 4, avditorne vaje: 2, laboratorijske vaje: 1)

Ključne besede:  vektorji, matrike, vektorski prostor, linearne transformacije, funkcijske vrste, potenčne vrste, Fourierjeve vrste, funkcije več spremenljivk, diferencialne enačbe

Literatura:
  • Gabrijel Tomšič, Neža Mramor-Kosta, Bojan Orel: Matematika II, Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko
  • Borut Jurčič-Zlobec, Neža Mramor-Kosta: Zbirka nalog iz matematike II, Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko
  • Gregor Dolinar: Rešene naloge iz matematike II za VSŠ, Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko

Povezave:

Obvestila
Obvestila (ter gradiva, pravila in obveznosti predmetov) dobite v e-učilnici eFE.

Roki izpitov in kolokvijev
    Datume (in prijavo ter odjavo) za kolokvije in izpite dobite v Študijskem informacijskem sistemu STUDIS.
aktiv matematikov Fakultete za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
realizacija: