Aktualno Osebje Predmeti Gradiva Domače naloge Razno Laboratorij za uporabno matematiko in statistiko


Predmeti
Matematika III (UNI)

Predavatelja: doc. ddr. Melita Hajdinjak, prof. dr. Gregor Dolinar
Asistenti: as. dr. Kristijan Cafuta, as. dr. Selena Praprotnik, as. dr. Matej Filip

Število ur: 7 (predavanja: 4, avditorne vaje: 2, laboratorijske vaje: 1)

Ključne besede:  diferencialna geometrija, integrali s parametrom, večkratni integrali, teorija polja, krivuljni in ploskovni integral, funkcija kompleksne spremenljivke, analitične funkcije, Laurentova vrsta, singularne točke, teorija residumov, konformne preslikave

Literatura:
  • Gabrijel Tomšič, Tomaž Slivnik: Matematika III, Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko
  • Tomislav Žitko: Zbirka nalog iz matematike III, Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko

Povezave:

Obvestila
Obvestila (ter gradiva, pravila in obveznosti predmetov) dobite v e-učilnici eFE.

Roki izpitov in kolokvijev
    Datume (in prijavo ter odjavo) za kolokvije in izpite dobite v Študijskem informacijskem sistemu STUDIS.
aktiv matematikov Fakultete za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
realizacija: