Aktualno Osebje Predmeti Gradiva Domače naloge Razno Laboratorij za uporabno matematiko in statistiko


Predmeti
Matematika IV (UNI)

Predavatelj: doc. ddr. Melita Hajdinjak
Asistenta: as. dr. Andrej Perne, as. dr. Kristijan Cafuta

Število ur: 7 (predavanja: 4, avditorne vaje: 3)

Ključne besede:  Integralske transformacije (Fourierova transformacija, Laplaceova transformacija). Specialne funkcije (Gamma funkcija, Beta funkcija, Besselova funkcija). Parcialne diferencialne enačbe (enačba valovanja, enačba za prevajanje toplote, Laplaceova enačba). Variacijski račun (Eulerjeva enačba).

Literatura:
  • Gabrijel Tomšič, Tomaž Slivnik: Matematika IV, Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko
  • Tomislav Žitko: Zbirka nalog iz matematike IV, Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko

Povezave:

Obvestila
Obvestila (ter gradiva, pravila in obveznosti predmetov) dobite v e-učilnici eFE.

Roki izpitov in kolokvijev
    Datume (in prijavo ter odjavo) za kolokvije in izpite dobite v Študijskem informacijskem sistemu STUDIS.
aktiv matematikov Fakultete za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
realizacija: