Aktualno Osebje Predmeti Gradiva Domače naloge Razno Laboratorij za uporabno matematiko in statistiko


Predmeti
Matematika I (VSP)

Predavatelj: doc. ddr. Melita Hajdinjak
Asistenti: as. dr. Andrej Perne, as. dr. Kristijan Cafuta, as. dr. Selena Praprotnik, as. dr. Matej Filip

Število ur: 8 (predavanja: 4, avditorne vaje: 4)

Ključne besede:  množice in števila, zaporedja, številske vrste, funkcije ene realne spremenljivke, odvodi, integrali, krivulje v ravnimi, uporaba določenega integrala.

Literatura:
  • Gabrijel Tomšič, Neža Mramor-Kosta, Bojan Orel: Matematika I, Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko
  • Borut Jurčič-Zlobec, Neža Mramor-Kosta: Zbirka nalog iz matematike I, Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko
  • Gregor Dolinar, Urška Demšar: Rešene naloge iz matematike I za VSP, Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko
  • Gregor Dolinar: Matematika 1, Fakulteta za elektrotehniko

Povezave:

Obvestila
Obvestila (ter gradiva, pravila in obveznosti predmetov) dobite v e-učilnici eFE.

Roki izpitov in kolokvijev
    Datume (in prijavo ter odjavo) za kolokvije in izpite dobite v Študijskem informacijskem sistemu STUDIS.
aktiv matematikov Fakultete za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
realizacija: