Aktualno Osebje Predmeti Gradiva Domače naloge Razno Laboratorij za uporabno matematiko in statistiko


Predmeti
Matematični praktikum (Modul F) (VSP)

Predavatelj: doc. ddr. Melita Hajdinjak
Asistent: as. dr. Kristijan Cafuta

Število ur: 4 (predavanja: 2, laboratorijske vaje: 2)

Povezave:

Obvestila
Obvestila (ter gradiva, pravila in obveznosti predmetov) dobite v e-učilnici eFE.

Roki izpitov in kolokvijev
    Datume (in prijavo ter odjavo) za kolokvije in izpite dobite v Študijskem informacijskem sistemu STUDIS.
aktiv matematikov Fakultete za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
realizacija: